rua general
san martín 5 baixo
15008. A CORUÑA
T/F(+34) 881 913 238
M(+34) 620 306 238
M(+34) 639 141 396


25 casas de Galicia 1994-2004.

Arquitecturas da urbanización difusa

Toni García.
Archivos pdf:
Ver índice | Ver introducción | Ver prólogo

 

Comprar

Resumen

25 CASAS DE GALICIA 1994-2004, é un retrato de 25 casas construídas en territorios da urbanización difusa por 25 arquitectos, presenta as plantas e cortes a escala e unha introducción de cada casa escrita polo seu autor, fotografías do interior e do exterior, situación, custe da obra, e listado das persoas que interviñeron no proceso de construcción.

As casas presentadas son propostas de habitación de novos espacios para usos e estructuras sociais diversas, na súa meirande parte novas unifamiliares illadas, pero tamén hai proxectos de reforma e rehabilitación, adosados, e lofts. Este libro é tamén un documento temporal no que comprender novas formas de habitar o territorio, e unha guía para os que procuren unha vivenda adaptada aos seus recursos e necesidades. Pretende facer reflexionar ao lector sobre os aconteceres territoriais e as súas transformacións actuais, os novos modos habitar e os lugares onde esto acontece. Como habitan e como son as casas dos galegos, como poderían habitar mellor e que exemplos son excepción entre a multitude de edificacións que nos arrodean.

220 paxinas
245 x 220 mm.
Galego-inglés-español
Limiar: Alexander Tzonis
3 artigos con 55 fotografías en cor
25 casas, Planos, fotos aéreas e 377 fotografías en cor
Capa branda con solapas
ISBN 8493460400
35 €

Indice

Prólogo - Alexander Tzonis (Descargar)
Indice - 25 Casas de Galicia
Introducción: Toní García (Descargar)

TXT-01 - Los territorios de la Urbanización difusa
TXT-02 - La casa popular contemporanea
TXT-03 - Reunir los fragmentos

CO-01 - Casa para Vendedora e Ingeniero
CO-02 - Casa para Biologa e Ingeniero
CO-03 - Casa para un Enfermero
CO-04 - Casa para diseñadora de interiores y publicista
CO-05 - Casa para un Doctor
CO-06 - Casa para un Abogado
CO-07 - Casa para una Editora
CO-08 - Casa para un Autista
CO-09 - Casa para una familia numerosa
CO-10 - Casa para una sociolóloga
CO-11 - Casa para una Diseñadora y un Montador de TV
CO-12 - Casa para dos Maestras

LU-01 - Casa para un Director comercial
LU-02 - Casa para un Constructor de bloques
LU-03 - Casa para Pintor y Arquitecto

PO-01 - Casa para Maestra y Doctor
PO-02 - Casa para Decoradora y Arquitecto
PO-03 - Casa para dos Maestros
PO-04 - Casa para dos Educadores
PO-05 - Casa para dos Doctores
PO-06 - Casa para un Língüista

OU-01 - Casa para un Coronel del Ejército
OU-02 - Casa para un Psicólogo
OU-03 - Casa para Diseñadora y Constructor
OU-04 - Casa para dos Biólogos

INTRODUCCIÓN

25 CASAS DE GALICIA 1994-2004. Arquitecturas da urbanización difusa
Toni García*

"Un pobo atopase en estado de insomnio cando a súa cantidade global de soño diminuíu de xeito considerable. Ismaíl Kadaré, “Le Palais des rêves”

Dende a segunda metade do pasado século XX vivimos un intenso e acelerado proceso de urbanización a escala global, que se estendeu a grandes áreas do territorio entre cidades e rexións, tratando o solo rural a traveso da expansión de modelos urbanos, e difundindo os valores, comportamentos e sistemas de producción urbanos por todo o territorio.

A escomezos do século XXI o territorio continua usándose de xeito extensivo, a importancia das distancias decrece e as rexións tenden a converterse en lugares máis globais que locais. Entre outras consecuencias, esta situación provoca un incremento da mobilidade poblacional que trae como resultado a desaparición dos límites entre o rural e o urbano, e o aumento da suburbanización e da presión urbana no territorio.

Poderíamos dicir que o territorio está sendo construído cada vez máis e a ritmos máis veloces a través de un modo de ocupación fragmentaria, difusa, na que o papel da cidade se ve destacado como lugar de usos terciarios onde atopar servicios e equipamentos difíciles de repetir nun territorio cada vez mais ocupado con usos residenciais ou instalacións que requiren de grandes espacios imposibles de atopar nas cidades.

Estes novos territorios da difusión urbana están cheos de usos urbanos dispersos, sen vertebración nin formal nin funcional, hai quen os denomina non-lugares nos que a cidade desaparece como estructura e onde a natureza e a paisaxe perderon en gran medida a súa identidade. E en moitos deses lugares onde vivimos, onde se están construíndo as nosas casas, e crecen novas xeracións de habitantes. A evolución da técnica e da economía está trasladando ao territorio usos e funcións urbanas que non poden ser desenroladas nas cidades, que no afán de situarse segundo as súas necesidades fan da urbanización difusa o seu modelo territorial. En termos económicos os custes de esta extensión da urbanización son moi elevados, ao construírse cunha baixa densidade que non trae consigo un reequilibrio territorial senón unicamente consumo espacial, reducción do chan agrícola e forestal, artificialización da natureza e novas ocupacións do espacio rural que nono integran nas novas estructuras territoriais senón que destrúen o seu antigo equilibrio.

En maior ou menor grado o fenómeno da urbanización difusa, que pode definirse como a continuidade da urbanización e a especialización do territorio, repítese como si fose a “paisaxe” da anunciada economía global, sexa en lugares periféricos con menor tradición de ordenamento e planificación territorial, como Galicia, ou naqueles que si a posúen. Da súa comprensión como fenómeno de interese social e do seu ordenamento vai depender o futuro do noso desenrolo, e entre outras cousas, o equilibrio medioambiental e a habitabilidade urbana.

Pouco ou nada se nos di de como e cando escomezou este proceso, de quen é o seu responsable, de cales son as súas consecuencias futuras, de si esta é a mellor das alternativas para facer de un lugar un lugar habitable. Nada nos esiximos para sabelo e cando nos falan de futuro ninguén pregunta como nos organizamos, que modelo de país temos. Vivimos e non nos preguntamos como vivimos.