.

enenenen

 

 

METROPOLITANIZAR ¿como habitar entre cidades? (DEBATE)

Apr 30th 2012
No Comments
responder
trackback

DIÁLOGOS02. FUNDACION BARRIE A CORUÑA sábado 12MAIO 17-20h

http://www.bolseirosbarrie.org/

2. TEMAS DE DEBATE
TEMA 1. MOBILIDADE. GRUPO XEOGRAFÍA-ECONOMÍA
TEMA 2. REDES SOCIAIS. GRUPO SOCIOLOXÍA
TEMA 3. MODELO URBANO. GRUPO URBANISM0-MEDIOAMBIENTE

3. ORGANIZACIÓN
DATA. Sábado 12 Maio 2012

17:00-18:30h. Presentación dos temas a debate con turno de réplica dos invitados expertos.
19:00-19:45h. Debate entre tódolos asistentes con participación e preguntas entre eles e co público conectado on-line vía internet.
19:45-20:00h. Conclusións

4. PARTICIPANTES
Publico en xeral ate completar aforo da Sala da Fundación Barrié na Coruña. Contando con 10 expertos de distintas áreas de coñecemento con responsabilidades na xestión e planificación territorial, investigación social e económica.

5. OBXECTIVOS
Os últimos vinte anos de transformación territorial en España, viñeron acompañados da expansión física dos procesos de urbanización, caracterizada pola “colonización” con descontinuidades espaciais do espazo rural, o consumo desmedido e con frecuencia descontrolado do chan, e a superación dos límites administrativos tradicionais.

Máis de 36 millóns de españois viven xa en Áreas Urbanas, un 80,7% da poboación, e nelas encontramos unha proporción aínda maior dos seus empregos e actividades económicas. As consecuencias deste incremento das relacións en espazos cada vez máis amplos e urbanizados alentan o proceso de difusión da cidade no territorio, e unha nova forma de poboamento na que cada vez máis habitantes residen en espazos situados entre cidades e vilas que aglutinan as áreas urbanas.

Os retos que estes cambios formulan son xa evidentes para a conciliación da vida laboral e familiar, para o medio, para a eficiencia enerxética, a contaminación e xestión de residuos, para a planificación e xestión de infraestruturas e servizos públicos.

A fragmentación territorial que xerou este proceso incrementou nun 29,5% a superficie de chan artificial (na súa maioría, urbanizado). Á que hai que sumar a fragmentación social, a discriminación por ingresos económicos e o incremento da diferenza de calidade de vida segundo a situación do lugar de residencia.

Esta segunda edición dos DIÁLOGOS propostos dende ou colectivo de bolseiros dá Fundación Barrié pretende ofrecer un punto de encontro para a reflexión sobre outro tema de interese social, se en DIÁLOGOS01 debatemos sobre a mellora dá capacidade investigadora galega, desta vez facémolo sobre a organización do territorio non que vive a meirande parte dous seus habitantes.

O debate permite a reunión de persoas de distintas disciplinas cos axentes que están a tomar decisións sobre os temas a debater, propiciando o intercambio de ideas, creando opinión e transmitindo experiencias adquiridas na formación no estranxeiro.

Debater sobre a organización das nosas áreas urbanas debe facernos reflexionar sobre o modelo urbano que posuímos, cales son as súas eivas, e como poderiamos facelo máis cohesivo social, medioambiental e economicamente para que repercuta na mellora da calidade de vida dos galegos.

O debate ten unha perspectiva global integradora que debera axudar a entender cuestións centrais para a sostibilidade territorial e urbana como son as relacións e as interdependencias entre as diferentes partes das áreas urbanas; entre as grandes cidades, as pequenas e os núcleos rurais. Valorando o protagonismo das novas funcións dos territorios, o papel da cidade na aglomeración e no territorio, ou os efectos ambientais da xeneralización do modelo de cidade dispersa que consume chan de forma indiscriminada e entra en conflito coa vida en comunidade e os valores da cidade compacta.

Estes e outros temas serán obxecto dun debate pluridisciplinar, de xeito que axuden a explicarnos o futuro da nosa vida en colectividade, poñendo en valor as nosas potencialidades e observando estratexias que incentiven o desenrolo sen hipotecar a diversidade social, cultural e territorial.

http://www.bolseirosbarrie.org/


, , , , , , , , , , , ,

Sen comentarios

Envia un comentario:

METROPOLITANIZAR ¿como habitar entre cidades? (DEBATE)

EE funciona bajo Wordpress. Theme unstandard modificado y traducido por pgfernandez.es