.

enenenen

 

 

DIALOGOS01.¿Como mellorar a capacidade investigadora?

Oct 31st 2011
No Comments
responder
trackback

http://01dialogos.blogspot.com/

Qué é investigar? Qué é un investigador? En qué nos afecta a investigación? from edicions espontaneas on Vimeo.

“Hoxe a civilización aparece cada vez máis involucrada nunha infinita concatenación de medios e fins no interior da cal, a finalidade converteuse no contido do motivo, e a utilidade elevada a significado xenera a falla de significado”.

“The Human Condition”, Hannah Arendt.

Estas palabras que Arendt escribe no 1958 serven hoxe para ilustrar unha das teimas da nosa sociedade, a valoración dos resultados por riba dos motivos e as necesidades que os fan útiles. Atopámonos cada día coa obriga de conseguir un obxectivo, moitas veces sen valorar o esforzo necesario para obtelo, ou sen reflexionar sobre a ganancia que obtemos tentando realizar ese cometido. Esta desmesura sen paciencia deixa pouco espazo á crítica, á reflexión sobre o significado dos nosos actos, e á valoración dos erros que cometemos.

Faise necesario procurar espazos de debate e reflexión no medio da velocidade coa que acontecen as decisións que transforman os nosos xeitos de vida. Converter nun hábito a reflexión sobre calquera decisión é unha boa costume, obrigarnos a cuestionar as decisións, comparalas con outras, aportar alternativas e novos puntos de vista, é a mellor forma de melloralas e ser construtivos.

Con esta intención o colectivo de bolseiros da Fundación Barrié decidimos abrir un espazo de debate ao que chamamos “Diálogos”, que procura ofrecer un punto de encontro para a reflexión sobre temas de interese social, co obxectivo de crear opinión e transmitir parte da experiencia adquirida na nosa formación no estranxeiro, propiciando o intercambio de ideas, e a reunión de persoas de distintas disciplinas cos axentes que están a tomar decisións sobre cuestións que afectan á nosa sociedade.

“Diálogos 01” celebrouse o pasado 27 de Novembro 2010 na sede da Fundación Barrié na Coruña, a mellora da capacidade investigadora en Galicia foi o tema escollido para este primeiro debate pola súa importancia para o noso futuro desenrolo, pola precaria situación dos investigadores e a falla de coñecemento que a nosa sociedade ten sobre o valor da investigación. Podedes ver os vídeos do debate na web http://vimeo.com/17862404

DIALOGOS01. Presentación from asociacionTV on Vimeo.

Os vídeos a seguir son da presentación do 27 de Setembro 2011, do número 190 da Revista GRIAL adicado a DIALOGOS01, coas conclusións do debate e do traballo previo dos cinco grupos que trataron áreas relacionadas coa investigación científica, a innovación e o emprendimento en Galicia.

 

Revista GRIAL. Presentación 3 Toni García from asociacionTV on Vimeo.

Revista GRIAL. Presentacion 1 AnaJ Varela from asociacionTV on Vimeo.

Revista GRIAL. Presentación 2 Victor Freixanes from asociacionTV on Vimeo.

Revista GRIAL. Presentación 4 Begoña Graña from asociacionTV on Vimeo.

Revista GRIAL. Presentación 5 COLOQUIO from asociacionTV on Vimeo.


, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sen comentarios

Envia un comentario:

DIALOGOS01.¿Como mellorar a capacidade investigadora?

EE funciona bajo Wordpress. Theme unstandard modificado y traducido por pgfernandez.es