.

enenenen

 

 

Rotterdam Sur. Hoogvliet

Dec 14th 2008
No Comments
responder
trackback

Hoogvliet é escenario dun dos máis grandes proxectos de rexeneración urbana de Holanda. Cidade satélite situada ao Sur de Rotterdam, deseñada despois da Segunda Grande Guerra como residencia para traballadores do porto e das suas industrias petroquímicas, foi dimensionada para 60.000 residentes entorno a nove veciñanzas construidas xirando sobor dun centro comercial, nas que agora viven 37.500 persoas en 17.000 vivendas, cun 77% delas construido antes de 1968. O 80% son aínda vivendas públicas, cun 53% de bloques illados de varias alturas, so o vinte por cento é de propiedade privada.


Rotterdam South. Hoogvliet I from edicions espontaneas on Vimeo.

A fins dos anos 60 non se completara a construcción da cidade, estaba falta de boas comunicacions e infraestructuras básicas, decidindose daquelas mezcolar o carácter urbano da alta densidade orixinal coa baixa densidade suburbial no derradeiro cuarto de ciudade edificada cara o Sur. Cos anos a cidade satélite convertiuse nun área marxinal, con problemas de segregación social, falta de comunicación coa cidade central, e contaminación. Nos anos 90 privatizaron as asociacions de viviendas, o Concello ofreceu aos colectivos veciñais o solo público e a vivenda,  e estes negociaron con inversores privados un proxecto de renovación urbana que  derrubou e construiu 4.000 vivendas, introducindo novas dotacions, con arquitecturas experimentais, proxectos artísticos e socioculturais, tentando atraer novos residentes para mellorar a calidade de vida do lugar sen expulsar aos vellos residentes. O que se ten conseguido so en parte, pois a división entre norte urban e sur suburban ainda é manifesta, hai veciños que venderon e marcharon, provocando o trasfego de poboación con baixos xuros da perifería á cidade central, e o desplazamento de poboación con maiores xuros a outros concellos limítrofes.


Rotterdam South. Hoogvliet II from edicions espontaneas on Vimeo.


Rotterdam South. Hoogvliet III from edicions espontaneas on Vimeo.


, , , , , , , , ,

Sen comentarios

Envia un comentario:

Rotterdam Sur. Hoogvliet

EE funciona bajo Wordpress. Theme unstandard modificado y traducido por pgfernandez.es